Katalog kolica za prtljagu
Kraljevska prestižna kolica za prtljagu
Moderna kolica za prtljagu
Kolica za prtljagu za grupe gostiju
Kolica za pojedinačnu prtljagu
Personalizirana kolica za prtljagu
Ručna kolica za prtljagu
Kolica s prtljažnikom za prtljagu za kupnju
Transportna kolica za osobnu prtljagu ili čistu robu iz praone.

Mercura Industries s.a.

Rue Bois des Îles 15
1082 Bruxelles, Belgija
 0032 24 821 130
 ----Predstavništvo u Hrvatskoj ---- HR, SI, BIH, MNE, SR, AL, HUN
+385 91 738 3428
info@allores.com info@mercura.com https://www.mercura.com/en/

Imate pitanja za nas? Pošaljite nam upit!

Imate pitanja za nas? Pošaljite nam upit!